Jak prawidłowo zamontować okna ?

Wymiana starych okien na nowe, kolejnej generacji to temat ciągle aktualny. Aby zrobić to właściwie i okna spełniały swoją energooszczędną rolę należy je prawidłowo zamontować. Tylko szczelna przestrzeń pomiędzy oknem a murem daje gwarancje że osiągniemy cel i wymieniając stare na nowe nie wyrzucimy pieniędzy w błoto i nie powstanie tzw. mostek cieplny, przez który ucieka na zewnątrz ciepło, za które przecież płacimy. Montaż okna jest więc newralgicznym momentem podczas całego procesu wymiany. Tylko wtedy, gdy będzie wykonane prawidłowo i bez błędów unikniemy dodatkowych kosztów za ogrzewanie podczas późniejszego użytkowania. Wadliwy montaż okna może też skutkować zamakaniem ścian, co jest nie mniej nieprzyjemne od nieszczelności. Dzisiaj wśród budujących energooszczędne domy dominuje tendencja ciepłego montażu okien. Wiele osób podejmuje taką decyzję na logikę, lub wręcz intuicyjnie.

Montaż okien – standardowy a „ciepły”

Obecnie najczęściej stosowanymi sposobami montażu okien są dwa następujące warianty. Są to:

  • montaż standardowy czyli montaż, przy którym wykorzystujemy tylko piankę PUR, w tej metodzie szczeliny dylatacyjne wypełniamy pianką termoizolacyjną,
  • montaż „ciepły” jest to montaż na folie paroszczelne, paroprzepuszczalne wraz z pianką PUR.

Jak dotąd nie przeprowadzono żadnych wiarygodnych badań, które mogłyby jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości wykazać wyższość jednego lub drugiego sposobu oraz określiły warunki będące niezbędne i konieczne dla uzyskania pożądanych parametrów. Jak dotąd nie ma wypracowanych sztywnych norm, które pokazywałyby wykonawcom przebieg całego procesu ciepłego montażu.

Montaż okien – Test Pro Quality

Mimo braku badań jest jednak pewne narzędzie, które można z sukcesem zastosować. Jest nim test Pro Quality szczelności okien. Jego wyniki przemawiają na korzyść montażu ciepłego. Dowodzą, że zdecydowanie zwiększa on szczelność zastosowanego połączenia w porównaniu z metodą standardową. Wzrost szczelności jest niebagatelny bo aż 75%. To pokazuje w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości na korzyści i pozytywne efekty płynące z zastosowania dodatkowych materiałów przy izolacji. Efekt taki jest możliwy jednak do osiągnięcia jedynie pod warunkiem zastosowaniu pełnej technologii wykonania. Stosowanie tutaj jakichkolwiek oszczędności powoduje obniżenie parametrów cieplnych okna, a nie o to chodzi więc potwierdza się tu tylko stara zasada, że nie na wszystkim warto oszczędzać bo może być z tego więcej szkody niż korzyści

75 %-towy wzrost szczelności nie oznacza że ta technologia montażu jest analogicznie droższa w zastosowaniu. Otóż okazuje się że ani zużyte w tym procesie materiały ani też wydłużony czas pracy nie powodują aż takiego proporcjonalnego wzrostu kosztów.

Ciepły montaż okien

Ciepły montaż okien jest technologią, w której tworzy się szczelne połączenie okna i muru. Odbywa się to z pomocą przeznaczonych do tego materiałów. Należy dokładne wypełnić szczeliny dylatacyjne a także i zabezpieczenie przed wilgocią, aby ta nie wnikała do wnętrza pomieszczenia. W tym celu wykonujący pracę montażyści powinni stosować się do podstawowych zasad montażu okien. Niezbędne w tym procesie materiały uszczelniające oraz czynności bez których niemożliwe jest wykonanie zadania to po pierwsze wyrównanie powierzchni oraz ich oczyszczenie z gruzu i kurzu. Dalej konieczne jest zastosowanie folii zewnętrznych wodoodpornych, paroprzepuszczalnych a także folii wewnętrznych paroizolacyjnych. Na koniec stosuje się piankę PUR.

Należy podkreślić, że jedynie restrykcyjne i dokładne przestrzeganie wyżej podanych zasad ciepłego montażu okien gwarantuje uzyskanie pożądanego wzrostu szczelności o 75%. Nie jest to łatwe zadanie i sprostać temu potrafią jedynie nieliczni fachowcy, którzy przechodzą specjalistyczne szkolenia, tak by ich usługi były jak najwyższej jakości.

Zdarzają się próby upraszczania tej metody polegające na zastąpienie folii taśmami rozprężnymi, czego wpływ na ostateczną szczelność okna nie jest jeszcze do końca wiadomy, gdyż jak dotąd brak badań które by to jednoznacznie stwierdzały.

Niewątpliwie montaż okien standardowy to najtańszy, najszybszy i najczęściej stosowany. Wynika to po części z faktu, że tej nowej techniki boją się na razie nie tylko klienci, ale też montażyści. Ciepły montaż okna jest skuteczniejszy ale i droższy. Należy jednak stwierdzić że warto na początku ponieść większe nakłady żeby później uzyskać 75%-towy wzrost szczelności i w rezultacie mniej płacić za ogrzewanie.